• بانک جامع سوالات key book پیش کارورزی اسفند1395- قطب 1و6

  آزمون
  200000 160000
 • بيوشيمي براي پرستار پاسالار

  علوم پایه پزشکی
  140000 112000
 • First Resident سوالات بورد ، ارتقاء جراحي عمومي تيرماه 1396

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • فرهنگ جامع پزشکي انگليسي - فارسي موزبي

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • Bates poket Guid to physical Examination and history Taking 2017

  پزشکی بالینی
  480000 384000
 • ۲۰۱۸ Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care

  پزشکی بالینی
  950000 760000
 • اطلس جیبی علوم اعصاب نتر – Netter

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز ۲۰۱۵ – جلد ۱

  علوم پایه پزشکی
  950000 760000
 • کتاب اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2013

  علوم پایه پزشکی
  200000 160000
 • اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۵ ( جلد چهارم )

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۵ ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۵ ( جلد دوم )

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • 5000 آزمون برگزیده در بهداشت عمومی

  علوم پایه پزشکی
  0
 • مجموعه کامل دروس پرستاری میترا ذوالفقاری

  پرستاری
  1750000 1575000
 • بانک آزمون کمک پرستاري

  پرستاری
  189000 170000
 • راهنماي باليني داروها براي پرستاران

  پرستاری
  449000 404000

طبقه‌بندی