• بانک جامع سؤالات Key Book پیش کارورزی شهریور 1397 ( دانشگاه آزاد/ قطب 6 - 3)

  آزمون
  300000 255000
 • Snell's Clinical Anatomy by Regions Tenth Edition

  علوم پایه پزشکی
  3900000 3315000
 • Gray's Anatomy for Students

  علوم پایه پزشکی
  2500000
 • مجموعه سوالات بورد و ارتقا زنان ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • مجموعه سوالات تفکیک شده بورد و ارتقاء تلیندز 96 -91

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • IQB زبان با پاسخنامه تشریحی - چاپ ششم

  علوم پایه پزشکی
  699000 629000
 • IQBمجموعه سوالات ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) - چاپ پنجم

  علوم پایه پزشکی
  699000 629000
 • IQB زیست شناسی مولکولی

  علوم پایه پزشکی
  590000 531000
 • IQB زیست شناسی سلولی ( همراه پاسخ تشریحی )

  علوم پایه پزشکی
  699000 629000
 • کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی

  پزشکی بالینی
  4770000 4293000
 • درسنامه بلوک گوارش (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیوشیمی)

  علوم پایه پزشکی
  690000 621000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد اول

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • اصول مراقبت های ویژه فینک ۲۰۱۷ - جلد اول

  پزشکی بالینی
  698000 628000
 • مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • بانک جامع سوالات Key Book پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و زایمان

  آزمون
  400000 340000

طبقه‌بندی