• نلسون بیماری های ریه 2020 ( بهمراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان ریه )

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  800000 680000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز ( ویروس شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی ) 2019 جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی در بیماری های قلب جلد سوم فصول ( 14-36-54-78)

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • میکروب شناسی جاوتز (باکتری شناسی ) 2019 جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  700000 595000
 • اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2019 (روش های کار )

  پرستاری و پیراپزشکی
  600000 510000
 • نلسون بیماری های گوارش ، کبد و پانکراس 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1398

  آزمون
  200000 170000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد چهارم )

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • Golden Book فارما کولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد دوم ( اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد ) فصول 18-23-26-88

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد اول ( مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی ) فصول 79-80-82-83-86

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی ویروسی ( تک یاخته / ایدز / کرم )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000

طبقه‌بندی