• بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1397

  آزمون
  200000 170000
 • پاتولوژی رادیوگرافیک برای رادیولوژیست ها

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015- تک جلدی

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 765000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual 8th 2018

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • ژن 12 لوين 2018 جلددوم

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • بانک جامع سوالات key Bookپیش کارورزی و پذیرش دستیاری اطفال

  آزمون
  850000 722000
 • Schwartz's Principles Of Surgery 11th edition 2019(دوجلدی)

  پزشکی بالینی
  4500000
 • مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • Key Book بانک جامع سوالات پیش کارورزی شهریور1397- قطب 2-9

  آزمون
  250000 212000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • علم وهنر دندان پزشکی ترمیمی 2019

  دندان پزشکی
  2500000 2125000
 • خلاصه جلد اول ویلیامز - به همراه سوالات بورد و ارتقاء- 2018

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • 205 مرور سریع نوارقلب

  پزشکی بالینی
  650000 552000
 • Key Book بانک جامع سوالات پذیرش دستیاری اردیبهشت 1396

  آزمون
  200000 170000
 • شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان

  دندان پزشکی
  650000 552000

طبقه‌بندی