• اصول ژنتیک هاید جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  350000 315000
 • بانک جامع سوالات key book پیش کارورزی شهریور1397 -قطب 5 و 7

  آزمون
  250000 212000
 • بانک جامع سوالات key book پیش کارورزی شهریور1397 - قطب 1 و 4

  آزمون
  250000 212000
 • بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1397

  آزمون
  190000 162000
 • Maingot's Abdominal Operations. 13th edition

  پزشکی بالینی
  3900000 3315000
 • پاتولوژی رادیوگرافیک برای رادیولوژیست ها

  پزشکی بالینی
  480000 408000
 • درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015- تک جلدی

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 765000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual 8th 2018

  پزشکی بالینی
  1250000 1062000
 • Hand Book -Harrison's Manual of Medicine 19th

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • ژن 12 لوين 2018 جلددوم

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • بانک جامع سوالات key Bookپیش کارورزی و پذیرش دستیاری اطفال

  آزمون
  850000 722000
 • Schwartz's Principles Of Surgery 11th edition 2019

  پزشکی بالینی
  5000000
 • مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  پزشکی بالینی
  900000 765000
 • Key Book بانک جامع سوالات پیش کارورزی شهریور1397- قطب 2-9

  آزمون
  250000 212000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000

طبقه‌بندی