• بانک سئوالات با پاسخ تشریحی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی زنان و زایمان تیر ماه 1398

  آزمون
  980000 784000
 • بافت شناسی نظری و عملی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  850000 680000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2020

  علوم پایه پزشکی
  250000 200000
 • برک و نواک بیماری های زنان2020ج1

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • آناتومی اسنل 2019(تنه)ج1

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی اسنل 2019(اندام)ج2

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • آناتومی بالینی اسنل(سروگردن)ج3

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1120000
 • KEY BOOKبانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند97

  آزمون
  200000 160000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج2

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند و میاندوره آذر 1397(قطب1-2-3-6)

  آزمون
  900000 720000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1397 قطب(4-5-9-11)

  آزمون
  800000 640000

طبقه‌بندی