• اصول جراحی دهان فک و صورت نوین جلد دوم ( پیترسون 2019)

  دندان پزشکی
  1498000 1273000
 • اصول جراحی دهان فک و صورت نوین جلد اول ( پیترسون 2019)

  دندان پزشکی
  1498000 1273000
 • نلسون 2020 بیماری های روماتولوژی ( یهمراه سوالات ارتقا ء و بورد کودکان روماتولوژی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1530000
 • رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019 ( ویرایش هشتم )

  دندان پزشکی
  2998000 2548000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد اول )

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • آموزش به مددجو ( راهنمایی برای مراقبین سلامت )

  پرستاری
  450000 382000
 • جراحی لارنس جلد سوم 2013 فصل های 17-26

  پزشکی بالینی
  898000 763000
 • مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی زنان و زایمان تیر ماه 1398

  آزمون
  980000 833000
 • بافت شناسی نظری و عملی به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  650000 552000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1615000
 • نورو آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  250000 212000
 • برک و نواک بیماری های زنان جلد اول

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • آناتومی بالینی اسنل جلد اول تنه

  علوم پایه پزشکی
  900000 765000

طبقه‌بندی