1300000 1040000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875279

این کتاب ترجمه ی ویراست هشتم "Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach" است. در نگارش این اثر چنین در نظر گرفته شده که در خواندن الکتروکاردیوگرام هیچ زمینه قبلی وجود نداشته است. در ویرایش هشتم، مباحث به 3 قسمت تقسیم شده است. قسمت اول شامل نکات پایه ای الکتروکاردیوگرافی، الگوی طبیعی ECG، الگوی دپولاریزاسیون غیر طبیعی اصلی(P-QRS) و رپولاریزاسیون (ST-T-U) است. قسمت دوم توصیف کننده ی ناهنجاری های اصلی ریتم های قلبی سریع و آهسته است. قسمت سوم به طور مختصر بیان کننده ی مرور و دوره ی اساسی است. همچنین این کتاب دربرگیرنده ی برخی از عناوینی است که ممکن است در ابتدا نیازمند نگاهی اجمالی به یک متن مقدماتی ECG باشد(مانند سمیت دیجیتال ها، تشخیص فلوتر دهلیزی در مقابل فیبریلاسیون دهلیزی). این موارد به علت ارتباط بالینی و اهمیت شان در تکمیل سواد ECG آورده شده است.

نویسنده (ها):

با مقدمه:دکتر منوچهر قارونی/ترجمه:دکتر محمد مهدی غیرتیان/دکتر فرزانه محمدی/ویراستار:دکتر آیدا ثنایی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر حاضر کتابی است که با بیانی شیوا و اجمالی زبان خواندن و فهم الکتروکاردیوگرافی را به مخاطب آموزش می دهد و تا جزئی ترین اطلاعات مورد نیاز مثل دستگاه های ضربان ساز یا دفیبریلاتور هم پیشروی می کند.دانستن این مطالب از ضروریات بسیاری از رشته های پزشکی تخصصی مثل قلب، داخلی، طب اورژانس و ... است.
مباحث کتاب در 270 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش اول)اصول پایه ای و الگو ها
__فصل1:مفاهیم کلیدی
__فصل2:مبانی ECG(امواج، فواصل و سگمان ها)
__فصل3:لید هایECG
__فصل4:درکECGطبیعی
__فصل5:محور الکتریکی و انحراف محور
__فصل6:بزرگی دهلیزی و بطنی
__فصل7:اختلالات هدایت بطنی(بلوک های شاخه دسته ای و ناهنجاری های مرتبط)
__فصل8:انفارکتوس میوکارد و ایسکمیI(سندرم های بالا رفتن قطعه ST و موج Q)
__فصل9:انفارکتوس میوکارد و ایسکمیII(سندرم های بدون بالا رفتن قطعه ST و موج Q)
__فصل10:اثرات داروها، اختلالات الکترولیتی و فاکتور های متابولیک
__فصل11:سندرم های پریکاردیال، میوکاردیال و پولمونری
__فصل12:الگو های پیش تحریکی ولف پارکینسون وایت
بخش دوم)اختلالات ریتم قلبی
__فصل13:ریتم سینوسی و گریز
__فصل14:آریتمی سوپراونتریکولار، قسمتI(ضربانات نارس و تاکیکاردی سوپراونتریکولار حمله ای)
__فصل15:آریتمی های سوپراونتریکولار، قسمتII(فلوتر دهلیزی و فیبریلاسیون دهلیزی)
__فصل16:آریتمی بطنی
__فصل17:اختلالات هدایت دهلیزی-بطنی(تاخیر ها، بلوک ها و سندرم های انفکاکی)
__فصل18:مسمومیت با دیژیتال ها
__فصل19:ایست قلبی ناگهانی و مرگ قلبی ناگهانی
__فصل20:برادیکاردی و تاکیکاردی(مرور و تشخیص افتراقی)
__فصل21:ضربان ساز ها و دفیبریلاتور-کاردیوورتر های قابل کاشت(لازم برای پزشکان)
بخش سوم)بررسی و مرور
__فصل22:چگونه یک ECG را تفسیر کنیم
__فصل23:محدودیت ها و استفاده های ECG
__فصل24:تشخیص های افتراقیECG(مرور نمونه ها)
+واژه یاب