• خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • تنها کتاب EKG که نیاز دارید(2019)

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • تفسیر ECG

  پزشکی بالینی
  800000 640000

طبقه‌بندی