650000 552000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786003332621

اثر پیش رو حاوی 205 الکتروکاردیوگرام شاخص است که از سایت آموزشی دانشگاه هاروارد جمع آوری شده است. برای کسب بهترین مهارت های استفاده از ECG، راه دیگری جز مرور تعداد زیادی ECG نیست. در این مجموعه، در کنار تمرین شرح و توصیف تعداد قابل توجهی ECG تفسیر الکتروکاردیوگرافی در کنار اطلاعات بالینی بیمار تجربه شده است تا محدودیت های روش مرسوم آموزش ECG هم مرتفع گردد.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد طیبی/تدوین:دکتر ناهید رضائیان/دکتر لیلا حسینی/دکتر سارا حسینی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

در شرح و تفسیر موارد، سعی شده تا حد امکان یک چارچوب کلی رعایت شود به نحوی که ابتدا توصیف جامع و دقیقی ارائه شود و در انتها تشخیص یا تشخیص های افتراقی توجیه کننده یافته های بالینی و ECG مطرح شوند.