6900000 4140000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878911

کتاب پیش رو ترجمه ی مباحث پیرامون بیماری های قلب و عروق اصول طب داخلی هاریسون است. این کتاب همراه با اطلس های آریتمی های قلبی, آترواسکلروز, الکتروکاردیوگرافی, رواسکولاریزاسیون از راه پوست قلب و تصویربرداری غیر تهاجمی است.کتاب هاریسون عملی و کاربردی در طب می باشد و در بالا بردن سطح دانش پزشکان نقش بسیاری داشته است و بیش از 40 سال است که این کتاب, شیوه ی آموزش و تشخیص و درمان بیماری ها را بیان می کند. در ویرایش جدید از جمله فصولی که تغییرات زیادی داشته است, مبحث بیماری های مادرزادی قلب است.

نویسنده (ها):

دکتر منوچهر قارونی / دکتر آسیه شکیب /دکتر عبدالله عیسی زاده اهرنجانی /دکتر سیما امینی /دکتر سپیده طیبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

ترجمه ی اصول طب داخلی هاریسون , بیماری های قلب و عروق با تظاهرات اصلی بیماری ها که شامل فصل11(ناراحتی در قفسه ی سینه), فصل18(سنکوپ) ,فصل 37(اِدِم) ,فصل 38(رویکرد به بیمار دچار سوفل قلبی) و فصل 39(تپش قلب) شروع می شود.ادامه ی مطالب شامل بخش6(اختلالات سیستم قلبی عروقی) است که خود دارای قسمت1(مقدماتی بر اختلالات قلبی عروقی), قسمت2(تشخیص اختلالات قلبی عروقی), قسمت3(اختلالات ریتم), قسمت4(بیماری های قلب) و قسمت5(بیماری های عروقی کرونری و محیطی) است. کتاب با مبحث"شوک و ایست قلبی" و اطلس های ضمیمه شده به پایان می رسد.