1000000 800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873763

این اثر ترجمه ویراست سوم "Surgical Technology for the Surgical Technologist" است. با توجه به فعالیت تکنولوژیست های جراحی در اتاق های عمل و اتاق استریلیزاسیون مرکزی، آشنایی آنان با انواع مختلف میکروارگانیسم ها، قوانین ضد عفونی، انواع روش های استریلیزاسیون جدید، مزایا و معایب هر کدام و لزوم بکارگیری هر روش ضرورت فراوانی پیدا می کند. هدف از ترجمه این کتاب پاسخگویی به ضرورت یاد شده است.

نویسنده (ها):

زیر نظر:دکتر افسون صدیقی/ترجمه و تدوین:علی فصیحی رامندی/رحیم حبیبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 108 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل اول:اصول میکروب شناسی جراحی
__فصل دوم:قوانین تکنیک های ضد عفونی
__فصل سوم:گندزدایی، آلودگی زدایی و استریلیزاسیون