1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649876924

*مطابق با سرفصل دروس دانشجویان کارشناسی اتاق عمل* اثر پیش رو اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری-تناسلی را بررسی می کند. در این سری از کتاب های تکنولوژی سعی بر آن شده است که ضمن بیان مطالب درسی به طور جامع و به دور از پیچیدگی نیاز تئوری و عملی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

نویسنده (ها):

مصطفی روشن زاده/سمیه محمدی/علی آک

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 108 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته است:
__فصل1:آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ادراری-تناسلی
__فصل2:تست های تشخیصی و آزمایشگاهی سیستم ادراری
__فصل3:اصول کلی مراقبت از بیمار تحت جراحی
__فصل4:وسایل و تجهیزات مورد استفاده در اتاق جراحی اورولوژی
__فصل5:ترومای دستگاه ادراری
__فصل6:سنگ های سیستم ادراری
__فصل7:اعمال جراحی پروستات
__فصل8:نفرکتومی
__فصل9:پیوند کلیه
__فصل10:تومور مثانه
__فصل11:واریکوسل
__فصل12:هیدروسل
__فصل13:بیضه ی نزول نیافته(کریپتوارکیدیسم)
__فصل14:تورشن یا پیچ خوردگی بیضه(Testicle Torsion)
__فصل15:تنگی اکتسابی مجرای ادراری
__فصل16:ختنه(circumcision)
__فصل17:وازکتومی