• بیماری های ریه نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • بیماری های گوارش ، کبد و پانکراس نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • بیماری های روماتولوژی نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • Nelson Textbook of Pediatrics(مجموعه 4 جلدی)ویرایش21 ام

  پزشکی بالینی
  25000000 20000000
 • The Harriet Lane Handbook2018(ویرایش21ام)

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • توانبخشی و آسیب های محیطی(مبانی طب کودکان نلسون 2016)+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  150000 120000
 • ژنتیک نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  150000 120000
 • روانپزشکی و اختلالات یادگیری-مبانی طب اطفال نلسون2016

  پزشکی بالینی
  250000 200000
 • مبانی طب کودکان نلسون 2019

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • پزشکی نوجوانان-مبانی طب کودکان نلسون 2016

  پزشکی بالینی
  150000 120000
 • تغذیه-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  180000 144000
 • بیماری های عفونی2(ویروس/قارچ/انگل)-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • طب کودک بدحال-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  250000 200000
 • بیماری های متابولیک-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  300000 240000
 • بیماری های غدد-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  250000 200000
 • بیماری های خون-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  240000 192000

طبقه‌بندی