1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879826

این کتاب درسنامه خلاصه ای از منابع معرفی شده توسط وزارت بهداشت می باشد که جهت تسهیل مرور مطالب برای داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تدوین شده است - این کتاب شامل مباحث اصول و روشهای بیهوشی - بیهوشی و بیماری های همراه - داروشناسی اختصاصی - مراقبت های ویژه - فیزیولوژی - مبانی آموزش پزشکی می باشد این کتاب درسنامه ی خلاصه ای از منابع معرفی شده توسط وزارت بهداشت است که جهت تسهیل مرور مطالب برای داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تدوین گردیده است. در ضمیمه ی کتاب 3 آزمون جامع تالیفی 100 سئوالی پیوست گشته است.

نویسنده (ها):

دکتر پریسا مرادی مجد/دکتر حمید رضا سمایی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

بخش های کتاب در 325 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته است:
بخش1)اصول و روش های بیهوشی
بخش2)بیهوشی و بیماری های همراه
بخش3)داروشناسی اختصاصی هوشبری
بخش4)مراقبت های ویژه
بخش5)فیزیولوژی
بخش6)مبانی آموزش پزشکی