• KEY BOOKبانک جامع سوالات علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1400

  آزمون
  600000 480000
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای بافت شناسی از سال 87 تا 94 با پاسخ تشریحی

  آزمون
  560000 476000
 • المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد 3 (دوره های هفدهم تا بیست و دوم)

  آزمون
  620000 527000
 • المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول:جلد 2(دوره نهم تا شانزدهم)

  آزمون
  650000 552000
 • المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد 1(دوره های اول تا هشتم)

  آزمون
  690000 586000
 • درسنامه جامع خلاصه دروس علوم پایه پزشکی میر (خلاصه دروس علوم پایه 1) ویراست هفتم

  آزمون
  1780000 1513000
 • IQB شیمی آلی همراه با پاسخنامه تشریحی (زیرمجموعه وزارت بهداشت)

  آزمون
  800000 680000
 • KEY BOOKبانک جامع سوالات علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1399

  آزمون
  450000 360000
 • مجموعه آزمون‌های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک PhD (از سال 78 تا 96)

  آزمون
  890000 756000
 • سری مرور جامع DRS آناتومی

  آزمون
  189000 161000
 • مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد آمار زیستی

  آزمون
  499000 424000
 • مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

  آزمون
  789000 671000
 • بانک آزمون فیزیولوژی گایتون/هال 2021 (1156 سؤال چند گزینه ای با پاسخ تشریحی)

  آزمون
  1200000 960000
 • key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1399

  آزمون
  450000 360000
 • بانک سؤالات تألیفی باکتری شناسی پزشکی عمومی و اختصاصی

  آزمون
  3900000 3120000
 • درسنامه جامع فیزیولوژی (بانک سؤالات) کارشناسی به کارشناسی ارشد

  آزمون
  2500000 2000000

طبقه‌بندی