900000 675000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878157

کتاب پیش رو ترجمه ی فصول 1 تا 13 کتاب هنری-دیویدسون 2017 است و 333 صفحه دارد. این کتاب از مجموعه کتاب های تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی است.کتاب آزمایشگاهی هنری-دیویدسون بدون تردید یکی از مهم ترین کتاب های مرجع در بسیاری از کشور ها در زمینه ی پاتولوژی بالینی و تشخیص آزمایشگاه می باشد.

نویسنده (ها):

ترجمه :دکتر امین رضوانی همدانی/حامد اصغری/دکتر جواد محمدنژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

در 13 فصل اول مباحث اساسی و کلی آزمایشگاه ازجمله مباحث مدیریتی و مسائل مربوط به پیش از آنالیز، آنالیز و پس از آنالیز و همچنین اصول دستگاه ها و مبحث بسیار مهم کنترل کیفی آزمایشگاه به تفصیل ارائه شده است . علاوه بر این مباحث دیگری مثل انفورماتیک و مدیریت مالی و بیوتروریسم در آزمایشگاه نیز مطرح شده است.
فصول به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند:
__فصل1:مفاهیم کلی و موضوعات اجرایی
__فصل2:بهینه سازی جریان کار و عملکرد آزمایشگاه
__فصل3:پیش از آنالیز
__فصل4:آنالیز(اصول دستگاه ها)
__فصل5:آنالیز(اتوماسیون آزمایشگاه های بالینی)
__فصل6:آزمایش های بر بالین بیمار و آزمایشگاه های مطب پزشکان
__فصل7:پس از آنالیز(اتخاذ تصمیمات پزشکی)
__فصل8:تفسیر نتایج آزمایشگاهی
__فصل9:آمار آزمایشگاهی
__فصل10:کنترل کیفی
__فصل11:انفورماتیک آزمایشگاه بالینی
__فصل12:مدیریت مالی
__فصل13:تروریسم بیولوژیک, شیمیایی و هسته ای:نقش آزمایشگاه