450000 382000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 978-96-498-7916-1

مجموعه پیش رو بر اساس سرفصل درس فرآیند آموزش به مددجو میتواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان رشته ی پرستاری در مقطع کارشناسی برای آموزش بیماران مورد استفاده قرار گیرد

نویسنده (ها):

دکتر منصوره اشقلی فراهانی - مژگان مرادی - فرزانه عامری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

۱۵ در صد تخفیف برای تمامی کتاب ها