1000000 750000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879284

اثر پیش رو جلد دوم از ترجمه ی ویراست دهم "Snell's clinical anatomy by regions" است. جلد دوم به مرور مباحث اندام پرداخته است و حاوی دو فصل اندام فوقانی و اندام تحتانی(فصل3 و فصل11) از کتاب اصلی است. هر فصل با اهداف آموزشی و مرور کلی شروع شده و با آناتومی رادیوگرافیک، آناتومی سطحی و مفاهیم کلیدی پایان می یابد.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر رضا شیرازی /دکتر ابراهیم اسفندیاری/زهرا عقیقی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

بهترین منبع آموزشی آناتومی برای دانشجویان حوزه های علوم پزشکی کتب تالیف شده با رویکرد بالینی است. کتاب آناتومی بالینی اسنل با رویکرد آناتومی موضعی تالیف شده و در چند دهه ی اخیر تبدیل به یک منبع بسیار ارزشمند در بسیاری از دانشکده های پزشکی دنیا شده است. در ویرایش جدید کتاب آناتومی اسنل از حجم مطالب غیر ضروری کاسته شده و مطالب بالینی و جنین شناسی مرتبط افزوده شده است. کیفیت و کمیت تصاویر نیز بهبود یافته است.