1500000 1125000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879277

اثر پیش رو جلد اول از ترجمه ی ویراست دهم "Snell's clinical anatomy by regions" است. جلد اول به مرور مباحث تنه پرداخته و حاوی فصول 1،2،4،5،6،7،8،9 و 10 از کتاب اصلی است. اغلب فصول با اهداف آموزشی و مرور کلی شروع شده و با آناتومی رادیوگرافیک، آناتومی سطحی و مفاهیم کلیدی پایان می یابد. برای خرید کتاب آناتومی بالینی اسنل و دریافت بهترین ترجمه آناتومی اسنل از طریق سایت انتشارات اندیشه رفیع اقدام کنید.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر رضا شیرازی/ دکتر ابراهیم اسفندیاری/جمیله سادات میرصانعی/امیر جوهری مقدم/سهیلا صحت بخش

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

آناتومی اسنل 2019بهترین منبع آموزشی آناتومی برای دانشجویان حوزه های علوم پزشکی با رویکرد بالینی است. کتاب آناتومی بالینی اسنل با رویکرد آناتومی موضعی تالیف شده و در چند دهه ی اخیر تبدیل به یک منبع بسیار ارزشمند در بسیاری از دانشکده های پزشکی دنیا شده است. در ویرایش جدید از حجم مطالب غیر ضروری کاسته شده و مطالب بالینی و جنین شناسی مرتبط افزوده شده است. کیفیت و کمیت تصاویر نیز بهبود یافته است.
مباحث کتاب در 511 صفحه تمام رنگی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مقدمه
__فصل2:پشت
__فصل4:قفسه سینه/بخش1(جدار قفسه ی سینه)
__فصل5:قفسه سینه/بخش2(حفره قفسه سینه)
__فصل6:شکم/بخش1(جدار شکم)
__فصل7:شکم/بخش2(حفره شکمی)
__فصل8:لگن/بخش1(جدار های لگن)
__فصل9:لگن/بخش2(حفره لگن)
__فصل10:پرینه