1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875729

این مجموعه در 4 جلد به صورت آناتومی تنه، آناتومی اندام، آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی ترجمه و چاپ شده است. این اثر ترجمه ی بخشی از ویراست ششم "BD Chaurasia's Human Anatomy" است. جلد دوم به مباحث پیرامون آناتومی سر و گردن می پردازد. این کتاب به شیوه ی آناتومی ناحیه ای نگاشته شده است. از نقاط قوت این کتاب استفاده از تصاویر بسیار ساده و شماتیک به صورت هنرمندانه است. در ویرایش ششم نکات بالینی در سر تا سر هر فصل پخش شده است. در کتاب پیش رو از نتایج تحقیقات دانشمندان معروف استفاده شده و جداول و فلوچارت های زیادی برای مرور سریع به متن کتاب اضافه شده است. در بخش سئوالات چند گزینه ای که در انتهای هر فصل آورده شده، سعی شده تا میزان یادگیری دانشجویان سنجیده شود.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر رضا شیرازی/دکتر ابراهیم اسفندیاری/ ندا دائی فرشباف

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 516 صفحه به ترتیب حاوی مباحث زیر است:
بخش1)اندام های فوقانی
__فصل1:مقدمه
__فصل2:استخوان های اندام فوقانی
__فصل3:ناحیه پکتورال
__فصل4:آگزیلا
__فصل5:پشت
__فصل6:ناحیه اسکاپولار
__فصل7:اعصاب جلدی، ورید های سطحی و تخلیه لنفاوی
__فصل8:بازو
__فصل9:ساعد و دست
__فصل10:مفاصل اندام فوقانی
__فصل11:نشانه های سطحی و آناتومی رادیولوژیک و مقایسه اندام فوقانی با اندام تحتانی
+ضمیمه1
بخش2)اندام های تحتانی
__فصل1:مقدمه
__فصل2:استخوان های اندام تحتانی
__فصل3:قدام ران
__فصل4:نمای داخلی ران
__فصل5:ناحیه گلوتئال
__فصل6:حفره پوپلیتئال
__فصل7:خلف ران
__فصل8:نماهای قدامی، خارجی و داخلی ساق و پشت پا
__فصل9:خلف ساق
__فصل10:کف پا
__فصل11:تخلیه وریدی و لنفاوی، عصب دهی قطعه ای(مقایسه اندام تحتانی و اندام فوقانی)
__فصل12:مفاصل اندام تحتانی
__فصل13:قوس های پا
__فصل14:آناتومی سطحی و رادیولوژیک
+ضمیمه2