3500000 2800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879332

این اثر ترجمه ویراست نهم"Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice" است. کتاب اصول تحقیق پرستاری:ارزیابی شواهد برای عملکرد پرستاری یکی از متون معتبر تحقیق است. کتاب پیش رو که به هر دو روش پژوهش کمی و کیفی پرداخته است، با تمرکز بر عملکرد مبتنی بر شواهد نه تنها موجب ارتقای دانش داوطلبان در زمینه تحقیقات می شود بلکه به کارگیری این دانش را نیز مورد بحث قرار داده است کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کاربردی خواهد بود.این کتاب در سال 1400 منتشر شده و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

ناهید دهقان نیری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 558 صفحه به شرح زیر طبقه بندی شده است:
بخش1) مروری کلی بر تحقیق پرستاری و نقش آن در عمل مبتنی بر شواهد
__فصل1:آشنایی با تحقیق پرستاری در محیط عمل مبتنی بر شواهد
__فصل2:اصول عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
__فصل3:مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیق کمی و کیفی
__فصل4:خواندن و نقد مقاله های تحقیقی
__فصل5:اخلاقیات در تحقیق
بخش2)گام اصلی در تحقیق کمی و کیفی
__فصل6:مسائل تحقیق، سئوالات تحقیق و فرضیه ها
__فصل7:یافتن و مرور شواهد تحقیقی در متون
__فصل8:چارچوب های مفهومی و نظری
بخش3)طرح ها و روش های تحقیق پرستاری کمی و کیفی
__فصل9:طرح تحقیق کمی
__فصل10:نمونه گیری و جمع آوری داده ها در مطالعات کمی
__فصل11: طرح ها و رویکرد های کیفی
__فصل12: نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی
__فصل13:روش های ترکیبی و سایر انواع خاص پژوهش
بخش4) تحلیل و تفسیر در تحقیق کمی و کیفی
_فصل14:تحلیل آماری داده های کمی
__فصل15: تفسیر و معناداری بالینی در تحقیقات کمی
__فصل16: تحلیل داده های کیفی
__فصل17: موثق بودن و یکپارچه سازی در پژوهش کیفی
__فصل18: مرور نظام مند: فراتحلیل و فراترکیب
+ضمیمه الف:ارتباط بین اضطراب، عصبانیت و فشار خون در کودکان
+ضمیمه ب: تولد نوزاد بعدی، متعاقب یک زایمان تروماتیک
+ضمیمه ج: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک برنامه ی آموزش روانی جهت خودمدیریتی درد مزمن قلبی
+ضمیمه د: تفاوت های درک، تشخیص و درمان آپنه ی انسدادی خواب و درمان با فشار مثبت مداوم راه هوایی در میان تبعیت کنندگان و غیرتابعین
واژه نامه
نمایه