1200000 720000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873978

این اثر ترجمه ی ویرایش سوم "Basics of Qualitative Research" است. کتاب کنونی رویکرد گرندد تئوری را ارائه می دهد که در تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی، پرستاری و پزشکی رایج است و شناخت عمیقی از پدیده فراهم می کند. گرندد تئوری روش شناسی سیستماتیکی است که به توصیف عمیق و یا کشف تئوری از طریق تحلیل داده ها می پردازد و عموما برای داده های کیفی به کار می رود. این کتاب با نگاهی جامع با استفاده از روش گرندد تئوری به تحلیل یکی از پدیده های مهم رخ داده در جهان واقعی می پردازد و با نشان دادن مسیر تحلیل، راه را برای سایر محققان روشن می سازد.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر ناهید دهقان نیری/دکتر علی فخر موحدی/مریم اسماعیلی/تابنده صادقی/زهرا طیبی/مدیریت تدوین:دکتر ناهید دهقان نیری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 424 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مقدمه
__فصل2:ملاحظات عملی
__فصل3:مقدمه ای بر تحلیل
__فصل4:راهبرد های تحلیل داده های کیفی
__فصل5:مقدمه ای بر زمینه، فرایند و ترکیب نظری
__فصل6:یادآور ها و دیاگرام ها
__فصل7:نمونه گیری نظری
__فصل8:تحلیل داده ها برای مفاهیم
__فصل9:شرح دقیق تحلیل
__فصل10:تحلیل اطلاعات برای زمینه
__فصل11:وارد نمودن فرایند به تحلیل
__فصل12:ترکیب طبقات
__فصل13:نگارش پایان نامه ها، مقاله ها، تک نگاشت ها و سخنرانی در مورد تحقیق تان
__فصل14:معیار های ارزشیابی
__فصل15:پرسش های دانشجویان و پاسخ ها
+ضمیمه الف
+ضمیمه ب
+ضمیمه ج
+ضمیمه د
/واژه یاب
/منابع