2200000 1760000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730291

اثر پیش رو به عنوان یک روش شناسی مکمل تحقیقی در مسیر تکمیل فلسفه اثبات گرا به سوی مکتب فرااثبات گرایی با ماموریت اهمیت بخشیدن به "کلمه،سخن و برساخت" در مقابل "عدد،محاسبه کمی و ساخت" ظهور یافته است که با روش شناسی،روش و رویکرد مختص به خود در بافتار ادبیات مخصوص به خود به انجام می رسد.یکی ز این روش شناسی های معروف،گراندد تئوری یا نظریه بسترزاد/مبنایی/زمینه ای/جوهری/داده بنیاد می باشد.دلیل اشاره به این شقوق واژگان در مورد نام نظریه گراندد،برانگیختن حساسیت نظری خوانندگان در توجه به فلسفه بنیادین،هستی شناسی و معرفت شناسی مترتب به برچسب گذاری با بار معنایی فنی هست که ممکن است در منابع مختلف با آنها روبرو بشوند.این کتاب در سال 1399 منتشر شده است و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

دکتر محمد علی چراغی - مریم اسماعیلی -زهرا طیبی - خاطره سیلانی- فاطمه بهرام نژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای 372 صفحه است و فهرست آن شامل موارد زیر است:
فصل اول: الهامات و پس زمینه
فصل دوم: پایه های نظری
فصل سوم: ملاحظات عملی برای شروع
فصل چهارم: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل
فصل پنجم: راهبردهایی برای تحلیل داده های کیفی
فصل ششم: یادآورها و نمودار ها
فصل هفت: نمونه گیری نظری
فصل هشت: بافتار یا زمینه
فصل نهم: فرایند
فصل دهم: تکنیک هایی برای دستیابی به تلفیق یا یکپارچه سازی نظری
فصل یازدهم: استفاده از برنامه های رایانه ای در تحلیل داده های کیفی
فصل دوازدهم: کدگذاری باز/شناخت مفاهیم
فصل سیزدهم: بسط مفاهیم از نظر ویژگی ها و ابعادشان
فصل چهارهم: تحلیل داده ها برای بافتار
فصل پانزدهم: آوردن فرایند به تجزیه و تحلیل
فصل شانزدهم: یکپارچه سازی طبقات
فصل هفدهم: نگارش رساله،تکنگارها،پایاننامه و گفتگو در باره تحقیقات خویش
فصل هجدهم: معیار های ارزشیابی
فصل نوزدهم: پرسش ها و پاسخ های دانشجویان
رفرنس ها