3500000 2800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879321

کتاب پیش رو ترجمه بخش عفونت های باکتریال از ویراست بیستم کتاب اصول طب داخلی هاریسون است. اصول طب داخلی هاریسون معتبر ترین منبع بیماری های داخلی بوده و حدود یک چهارم آن به مباحث بیماری های عفونی تعلق دارد. بخش پنجم از کتاب اصول طب داخلی هاریسون2018 به بیماری های عفونی اختصاص یافته است. این کتاب همچنین حاوی اطلس راش های مرتب با تب است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر سیروس جعفری/ویراستار:دکتر علی اسدالهی امین/ترجمه:دکتر مهتاب مهری کاکاوند/دکتر ریحانه علیخانی/دکتر اشکان پورابهری لنگرودی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 1026 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
قسمت1-ملاحظات اولیه در بیماری های عفونی
قسمت2-سندرم های بالینی(عفونت های اکتسابی از جامعه)
قسمت3-سندرم های بالینی(عفونت های اکتسابی از بیمارستان)
قسمت4-رویکرد به درمان بیماری های باکتریایی
قسمت5-بیماری های ایجاد شده با باکتری های گرم مثبت
قسمت6-بیماری های ناشی از باکتری های گرم منفی
قسمت7-عفونت های باکتریال متفرقه
قسمت8-بیماری های مایکوباکتریایی
قسمت9-بیماری های اسپیروکتی
قسمت10-عفونت های ناشی از ریکتزیاها، میکوپلاسماها و کلامیدیاها