1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878713

کتاب پیش رو ترجمه ی بخش بیماری های کلیه و مجاری ادراری اصول طب داخلی هاریسون2018 است و در 312 صفحه به بررسی مباحث عفونت های ادراری, سنگ کلیه ها و مجاری و سایر مطالب می پردازد. کتاب همراه با اطلس سدیمان های ادراری و بیوپسی کلیه و اختلالات آب و الکترولیت و اسید - باز است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد تقی نجفی/ترجمه: دکتر پروا نمیرانیان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو برای دانشجویان پزشکی و دستیاران داخلی و عفونی مناسب است.کتاب هاریسون یکی از مراجع معتبر بین المللی پزشکی بوده و از رفرنس های مورد تایید دانشگاهیان و پژوهشگران پزشکی جهان است.
کتاب با تظاهرات اصلی بیماری ها شامل فصل 47(سوزش ادرار, درد مثانه و سیستیت بینابینی/سندرم مثانه ی دردناک), فصل 48(ازوتمی و اختلالات ادراری), فصل49(اختلالات آب و الکترولیت), فصل50(هیپرکلسمی و هایپوکلسمی), فصل51(اسیدوز و آلکالوز), فصل 81(کارسینوم سلول کلیوی), فصل82(سرطان مثانه و مجرای ادراری) و فصل 130(عفونت های دستگاه ادراری, پیلونفریت و پروستاتیت) است, شروع می شود.
در ادامه ی کتاب فصول بخش9(اختلالات کلیه و مجاری ادراری) به ترتیب زیر قرار گرفته اند:
__فصل 303:بیولوژی سلولی و مولکولی کلیه
__فصل304:آسیب حاد کلیه
__فصل305:بیماری های مزمن کلیه
__فصل306:دیالیز در درمان نارسایی کلیوی
__فصل 307:پیوند در درمان نارسایی کلیه
__فصل308:بیماری های گلومرولی
__فصل309:بیماری های کلیه پلی کیستیک و دیگر اختلالات ارثی رشد و تکامل توبولی
__فصل310:بیماری های توبولی-بینابینی کلیه
__فصل311:آسیب عروقی کلیه
__فصل312:سنگ های کلیوی
__فصل313:انسداد مجاری ادراری