3000000 2400000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878836

اثر حاضر ترجمه ی 46 فصل مربوط بیماری های غدد و متابولیسم ویراست بیستم Harrison's principles of internal medicine است. علاقمندان به طب داخلی و رشته غدد درون ریز در تمام رده ها از دانشجویان، کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فارغ التحصیلان می توانند از این کتاب استفاده کنند. کتاب پیش رو همچنین حاوی اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر منوچهر نخجوانی /ترجمه:دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی / دکتر سپیده طیبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 795 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
+تظاهرات اصلی بیماری ها
__فصل50:هیپرکلسمی و هایپوکلسمی
__فصل80:تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش و پانکراس(ویژگی های عمومی تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش)
بخش12)غدد و متابولیسم
قسمت1-اندوکرینولوژی
__فصل369:رویکرد به بیمار با اختلال غدد درون ریز
__فصل370:مکانیسم های عملکرد هورمونی
__فصل371:فیزیولوژی هورمون های هیپوفیز قدامی
__فصل372:کم کاری هیپوفیز
__فصل373:سندرم های مربوط به تومور های هیپوفیزی
__فصل374:اختلالات نوروهیپوفیز
__فصل375:فیزیولوژی و بررسی غده ی تیروئید
__فصل376:هیپوتیروئیدی
__فصل377:هیپرتیروئیدی
__فصل378:بیماری های ندولار تیروئید و سرطان تیروئید
__فصل379:اختلالات قشر آدرنال
__فصل380:فئوکروموسیتوم
__فصل381:نئوپلازی اندوکرین متعدد
__فصل382:سندرم های اتوایمیون پلی اندوکرین
قسمت2-پزشکی بر پایه نوع و جنسیت
__فصل383:اختلالات تکامل جنسی
__فصل384:اختلالات بیضه و دستگاه تناسلی مذکر
__فصل385:اختلالات دستگاه تولید مثلی زنان
__فصل386:اختلالات قاعدگی و درد لگنی
__فصل387:هیرسوتیسم
__فصل388:یائسگی و هورمون درمانی پس از یائسگی
__فصل389:ناباروری و پیشگیری از بارداری
__فصل390:اختلالات عملکرد جنسی
قسمت3-چاقی،دیابت ملیتوس و سندرم متابولیک
__فصل394:پاتوبیولوژی چاقی
__فصل395:ارزیابی و کنترل چاقی
__فصل396:دیابت شیرین(تشخیص، طبقه بندی و پاتوفیزیولوژی)
__فصل397:دیابت شیرین(برخورد با بیماری و درمان)
__فصل398:عوارض دیابت شیرین
__فصل399:هیپوگلیسمی
__فصل400:اختلالات متابولیسم لیپوپروتئین
__فصل401:سندرم متابولیک
قسمت4-اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
__فصل402:متابولیسم استخوان و مواد معدنی در سلامت و بیماری
__فصل403:بیماری های غده ی پاراتیروئید و هومئوستاز کلسیم
__فصل404:استئوپروز
__فصل405:بیماری پاژه و سایر دیسپلازی های استخوان
قسمت5-اختلالات متابولیسم واسطه ای
__فصل406:اختلالات ارثی بافت همبند
__فصل407:هموکروماتوز
__فصل408:بیماری ویلسون
__فصل409:پورفیری ها
__فصل410:اختلالات متابولیسم پورین و پیریمیدین
__فصل411:بیماری های ذخیره ی لیزوزومی
__فصل412:بیماری های ذخیره ی گلیکوژن و سایر اختلالات ارثی متابولیسم کربوهیدرات
__فصل413:اختلالات ارثی متابولیسم اسید های آمینه در بزرگسالان
__فصل414:نقایص ارثی انتقال غشایی
__فصلA15:اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک