1100000 880000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789648154269

هدف کتاب "اصول و کلیات خدمات بهداشتی"، آشنایی دانشجویان با اجزای خدمات بهداشتی، ساختار ارائه این خدمات و نظام خدمات بهداشتی در ایران است. این کتاب مجموعه مناسبی است که کلیه مباحث را در برگرفته و مشکلات اساتید و دانشجویان را در این زمینه رفع می کند. در تهیه این اثر از آخرین منابع موجود و معتبر استفاده شده است. کتاب پیش رو می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مانند بهداشت عمومی، مامایی، بهداشت محیط و ...کاربردی باشد.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر حسن افتخار اردبیلی/تالیف:دکتر تیمور آقاملایی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 272 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:سلامت و بیماری
__فصل2:نشانگر های بهداشتی
__فصل3:کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
__فصل4:سازمان های بهداشت بین الملل و نظام های عرضه خدمات بهداشتی
__فصل5:خدمات بهداشتی اولیه
__فصل6:جزییات شبکه های بهداشتی-درمانی در ایران
__فصل7:مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی
__فصل8:بهداشت مادر و کودک
__فصل9:ایمن سازی
__فصل10:آموزش بهداشت
__فصل11:بهداشت محیط
__فصل12:بهداشت حرفه ای
__فصل13:بهداشت روانی