1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873756

انجام تزریقات(داخل پوستی، زیر جلدی، عضلانی و وریدی) یکی از وظایف اساسی و همیشگی پرستاران برای همه گروه های سنی(کودکان و بزرگسالان) شناخته شده است. انجام یک تزریق سالم نیازمند رعایت اصول و فنون صحیح پرستاری است. به همین دلیل، مولفان پس از سال ها کار پرستاری حاصل تجربه های بالینی خود را با تکیه بر مرور متون در مورد مراقبت های ضروری در هنگام انجام تزریقات در همه ی گروه های سنی به رشته ی تحریر درآورده اند. مولفین کتاب غالبا کارشناسان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

نویسنده (ها):

ویراستار:طیب رمیم/تالیف:زهرا گودرزی/با همکاری:خدیجه خسروی دامنه/اشرف الملوک معماری/ام البنین بختی/آمنه آبرون

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 160 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:اصول کلی تزریقات
__فصل2:تزریق داخل پوستی و زیر جلدی
__فصل3:تزریق عضلانی
__فصل4:تزریق عضلانی و زیر جلدی در کودکان
__فصل5:تزریق وریدی
__فصل6:تزریق داخل استخوانی
__فصل7:محلول های درمانی
__فصل8:شیمی درمانی
__فصل9:مسئولیت های حرفه ای پرستار در تزریقات