1900000 1520000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879482

کتاب پیش رو در 468 صفحه مصور تمام رنگی یک منبع جیبی ساده و قابل حمل است که یادگیری و مرور مطالب یاد گرفته شده را در شرایط و موقعیت های مختلف فراهم می کند. این کتاب ترجمه ی Grey's Anatomy for Students Flash Cards است. * صفحات ابتدایی مروری بوده و حاوی اطلاعاتی در مورد دستگاه های اسکلتی, عضلانی و قلبی-عروقی و همچنین آناتومی سطحی بدن است. *صفحاتی که به صورت آناتومی موضعی طراحی شده اند, آناتومی پایه را به تصویر کشیده اند. *صفحات مربوط به آناتومی سطحی, نشانه های آناتومیک مهمی در رابطه با ساختار های سطحی و نکات بالینی فراهم کرده اند. *صفحات دستگاه عصبی حاوی اطلاعاتی در رابطه با بخش های مختلف دستگاه عصبی هستند. *صفحات تصویر برداری مربوط به نماهای CT و MRI معمول از بدن هستند. علاوه بر این تعدادی از تصاویر در تمامی کارت های آناتومی موضعی بازنگری شده اند تا منطبق با تغییرات ویرایش چهارم کتاب آناتومی گری برای دانشجویان باشند.

نویسنده (ها):

ترجمه :دکتر رضا شیرازی/زهرا عقیقی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها