600000 480000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649876528

اثر پیش رو ترجمه ی بخش هشتم و نهم ویراست نهم "Cecil Essentials of Medicine" است. این بخش به مباحث هماتولوژی و انکولوژی می پردازد. مبانی طب داخلی سسیل یکی از مهم ترین منابع برای دانشجویان، رزیدنت ها و مدرسان است. این کتاب متنی روان و گویا دارد. در هر فصل به مباحث مهم فیزیولوژی و بیوشیمی مرتبط اشاره می شود. تصویر پردازی های کتاب به خوبی مفاهیم را منتقل می کنند. به عقیده بسیاری از متخصصین هر کتابخانه پزشکی باید حاوی مبانی طب داخلی سسیل باشد.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد واعظی/ترجمه:دکتر محمد رضا رستمی/ویراستار:دکتر سعید رضوی دیزجی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 208 صفحه به ترتیب حاوی فصول زیر است:
بخش هشتم)بیماری های خون
__فصل45:خون سازی و نارسایی خون سازی
__فصل46:اختلالات کلونال سلول بنیادی خون ساز
__فصل47:اختلالات گلبول های قرمز
__فصل48:اختلالات بالینی نوتروفیل ها
__فصل49:اختلالات لنفوسیت ها
__فصل50:هموستاز طبیعی
__فصل51:اختلالات هموستاز(خون ریزی)
__فصل52:اختلالات هموستاز(ترومبوز)
بخش نهم)بیماری های سرطان
__فصل53:بیولوژی سرطان
__فصل54:اپیدمیولوژی سرطان
__فصل55:اصول درمان سرطان
__فصل56:سرطان ریه
__فصل57:سرطان های گوارشی
__فصل58:سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی
__فصل59:سرطان پستان
__فصل60:سایر تومور های توپر
__فصل61:عوارض سرطان و درمان کانسر