600000 480000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789648154085

اثر پیش رو ترجمه ی بخش پانزدهم ویراست نهم "Cecil Essentials of Medicine" است. این بخش به بیماری های عفونی می پردازد. مبانی طب داخلی سسیل یکی از مهم ترین منابع برای دانشجویان، رزیدنت ها و مدرسان است. این کتاب متنی روان و گویا دارد. در هر فصل به مباحث مهم فیزیولوژی و بیوشیمی مرتبط اشاره می شود. تصویر پردازی های کتاب به خوبی مفاهیم را منتقل می کنند. به عقیده بسیاری از متخصصین هر کتابخانه پزشکی باید حاوی مبانی طب داخلی سسیل باشد.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر مهرناز رسولی نژاد/ترجمه:دکتر علی اسدالهی امین/دکتر شبنم محمدی/ویراستار:دکتر علی اسدالهی امین

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 202 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش15)بیماری های عفونی
__فصل86:دفاع میزبان در برابر عفونت
__فصل87:تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی
__فصل88:تب و سندرم های تب دار
__فصل89:باکتریمی و سپسیس
__فصل90:عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
__فصل91:عفونت های سر و گردن
__فصل92:عفونت های مجاری تنفسی تحتانی
__فصل93:عفونت های قلب و عروق خونی
__فصل94:عفونت های پوست و بافت نرم
__فصل95:عفونت های داخل شکمی
__فصل96:اسهال عفونی
__فصل97:عفونت های استخوان و مفاصل
__فصل98:عفونت مجاری ادراری
__فصل99:عفونت های مرتبط با بیمارستان و درمان
__فصل100:عفونت های منتقله از راه جنسی
__فصل101:ویروس نقص ایمنی اکتسابی و سندرم نقص ایمنی اکتسابی
__فصل102:عفونت در میزبان دارای نقص ایمنی
__فصل103:بیماری های عفونی مسافران(عفونت های ناشی از پروتوزوآها و کرم ها)