1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649871516

کتاب حاضر اثر تقدیر شده در سال 1390 بوده است.این اثر جلد اول از ترجمه ویراست هشتم بیوشیمی استرایر است. بیوشیمی استرایر یکی از پرطرفدار ترین کتاب های بیوشیمی در دنیاست و در بسیاری از کشور های جهان به عنوان رفرنس اصلی معرفی می شود. مترجمین علاوه بر ترجمه بیوشیمی استرایر، کتب مشهور دیگری از جمله بیوشیمی لنینجر، بیوشیمی هارپر و بیوشیمی بالینی هنری-دیویدسون را نیز ترجمه کرده اند و اذعان دارند که مباحث آنزیم، پروتئین و بیولوژی مولکولی از این کتاب مفهومی تر و جذاب تر است.

نویسنده (ها):

ویراستار:دکتر سالار بختیاری/ترجمه:دکتر سالار بختیاری/دکتر کریمه حقانی/دکتر علیرضا خوشدل/فاطمه جاری/معصومه علی پور

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 1468 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
_-فصل18:فسفریله شدن اکسایشی
__فصل19:واکنش های نوری فتوسنتز
__فصل20:چرخه کالوین و مسیر پنتوز فسفات
__فصل21:متابولیسم گلیکوژن
__فصل22:متابولیسم اسید چرب
__فصل23:بازیافت پروتئین و کاتابولیسم اسید های آمینه
__فصل24:بیوسنتز اسید های آمینه
__فصل25:بیوسنتز نوکلئوتید
__فصل26:بیوسنتز لیپید های غشایی و استروئید ها
__فصل27:یکپارچگی متابولیسمی
__فصل28:همانند سازی، ترمیم و نوترکیبی DNA
__فصل29:سنتز و پردازش RNA
__فصل30:سنتز پروتئین
__فصل31:کنترل بیان ژن در پروکاریوت ها
__فصل32:کنترل بیان ژن در یوکاریوت ها
__فصل33:سیستم های حسگر
__فصل34:سیستم ایمنی
__فصل35:موتور های مولکولی
__فصل36:توسعه دارو
/پاسخ به مسائل
/واژه یاب