1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789648154948

کتاب "بیوشیمی برای پرستار" حاوی اصلی ترین مفاهیم بیوزیستی به زبانی ساده است که توسط اساتید برترین دانشگاه ها در 142 صفحه تالیف شده است. در این کتاب به دور از تکرار و با زبانی گویا، مفاهیم پیچیده به کمک اشکال و تصاویر شرح داده شده اند. این کتاب شامل مباحث عمده ای است که نه تنها برای دانشجویان پرستاری بلکه برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی نیز مهم و کاربردی است.

نویسنده (ها):

تالیف:محسن محمدیان یاجلو, دکتر پروین پاسالار, دکتر جواد محمد نژاد اروق

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:آب و بافر ها
__فصل2:اسید های آمینه و پروتئین ها
__فصل3:آنزیم ها
__فصل4:کربوهیدرات ها
__فصل5:چربی ها(لیپید ها)
__فصل6:اسید های نوکلئیک
__فصل7:ویتامین ها و کوآنزیم ها
__فصل 8:هورمون ها
__فصل9:متابولیسم کربوهیدرات ها
__فصل 10:متابولیسم لیپید ها
__فصل 11:متابولیسم اسید های آمینه
__فصل12:متابولیسم نوکلئوتید ها