1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873749

کتاب پیش رو مفاهیم بنیادی و ضروری بیوشیمی را به زبان ساده و روان در 184 صفحه بیان کرده است. این کتاب نه تنها برای دانشجویان پیراپزشکی بلکه برای سایر دانشجویان علاقمند نیز کاربردی است. کتاب همچنین دارای اشکال و تصاویر از فرآیند های مهم بیوشیمیایی است که به فهم بهتر مطالب کمک می کند.

نویسنده (ها):

دکتر حمیدرضا جوشقانی/دکتر جهانبخش اسدی/دکتر احمدرضا بندگی/دکتر سعیده سلیمی/دکتر حیدر طویلانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:آب و اسید و باز
__فصل2:اسید های آمینه
__فصل3:پپتید ها و پروتئین ها
__فصل4:آنزیم ها
__فصل5:ویتامین ها
__فصل6:بیوانرژتیک و رنجیره ی تنفسی
__فصل7:کربوهیدرات ها
__فصل8:متابولیسم کربوهیدرات ها
__فصل9:چربی ها
__فصل 10:متابولیسم چربی ها
__فصل11:نوکلئوتید ها
__فصل12:متابولیسم اسید های آمینه
__فصل13:هورمون ها