2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872889

*برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی* این اثر جلد اول از ترجمه ویراست هفتم"Textbook of biochemistry: with clinical correlations"است. کتاب بیوشیمی با کاربرد بالینی یکی از برجسته ترین کتاب هایی است که در زمینه بیوشیمی نگاشته شده است. وجه تمایز این کتاب نسبت به سایر کتب بیوشیمی این است که در این کتاب مطالب پایه و مطالب بالینی مفصل و مرتبط با یکدیگر نگاشته شده است. خواننده با مطالعه مطالب پایه ای این کتاب و در کنار آن با مراجعه به بخش های "ارتباطات بالینی" بیشتر به مفهوم جمله"همه بیماری ها اساس بیوشیمیایی دارند" پی می برد. علت مولکولی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های موجود در هر مبحثی در کنار آن مبحث در یک کادر مستطیلی تحت عنوان "ارتباط بالینی" شرح داده شده است. در ویرایش هفتم این کتاب مطالب بسیار پر اهمیتی به خصوص در مباحث مولکولی، DNA نوترکیب و ساختار پروتئین نسبت به ویرایش های قبلی افزوده شده است. جلد اول این مجموعه حاوی بخش های اول تا سوم و جلد دوم حاوی بخش های چهارم و پنجم از کتاب اصلی است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر جواد محمد نژاد/رویا شریفی/ویراستار:دکتر جواد محمد نژاد/سعیده عبدالله پور/تحت نظارت:دکتر پروین پاسالار

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 700 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)ساختار ماکرومولکول ها
__فصل1:ساختار سلول های یوکاریوت
__فصل2:DNA و RNA(ترکیب و ساختار)
__فصل3:پروتئین ها I(ترکیب و ساختار)
بخش2)انتقال اطلاعات
__فصل4:همانند سازی DNA، نوترکیبی و ترمیم
__فصل5:RNA(رونویسی و پردازش RNA)
__فصل6:سنتز پروتئین(ترجمه و تغییرات پس از ترجمه ای)
__فصل7:DNA نوترکیب و بیوتکنولوژی
__فصل8:تنظیم بیان ژن
بخش3)اعمال پروتئین ها
__فصل9:پروتئین هاII(ارتباط بین ساختمان و عمل در خانواده های پروتئینی)
__فصل10:آنزیم ها(طبقه بندی، کینتیک و کنترل)
__فصل11:سیتوکروم های P450 و نیتریک اکسید سنتاز ها
__فصل12:غشا های زیستی(ساختار، گیرنده ها و انتقال مواد)
__فصل13:اصول انتقال پیام