7000000 5600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879734

اثر حاضر ترجمه ی ویرایش 28 ام میکروب شناسی پزشکی جاوتز است. کتاب میکروب شناسی جاوتز به از جامع ترین و معتبر ترین کتاب هایی است که در زمینه میکروب شناسی به چاپ رسیده است. کتاب پیش رو نه تنها عوامل عفونی بیماری زا و بیماری های آن را توصیف می کند بلکه اصول پایه ی میکروب شناسی, متابولیسم, فیزیولوژی ژنتیک, ایمنی شناسی, باکتری شناسی, ویروس شناسی, انگل شناسی و قارچ شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب دارای لوح سپاس از پانزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی است. شما می توانید میکروب شناسی جاوتز 2019 را به صورت تک جلدی یا مجموعه جلدی از اندیشه رفیع تهیه کنید.

نویسنده (ها):

دکتر حبیب ضیغمی / دکتر فخری حقی / دکتر مسعود آل بویه / مینا غلامیاستفان ریدل/استفان مورس/تیموتی میتزنر/استیو میلر

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب کتاب در 1061 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته است:
بخش اول)کلیات میکروب شناسی
__فصل1:دانش میکروب شناسی
__فصل2:ساختمان سلول
__فصل3:طبقه بندی باکتری ها
__فصل4:رشد, بقا و مرگ میکروارگانیسم ها
__فصل5:کشت میکروارگانیسم ها
__فصل6:متابولیسم میکروبی
__فصل7:ژنتیک میکروبی
بخش دوم)ایمنی شناسی
__فصل8:ایمنی شناسی
بخش سوم)باکتری شناسی
__فصل9:بیماری زایی عفونت های باکتریایی
__فصل10:میکروبیوتای طبیعی بدن انسان
__فصل11:باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده ی اسپور:گونه های باسیلوس و کلستریدیوم
__فصل12:باسیل های گرم مثبت بدون اسپور هوازی:کورینه باکتریوم, پروپیونی باکتریوم, لیستریا, اریزی پلوتریکس, اکتینومایست ها و پاتوژن های مرتبط
__فصل13:استافیلوکوک ها
__فصل14:استرپتوکوک ها, انتروکوک ها و جنس های مرتبط
__فصل15:باسیل های گرم منفی روده ای(انتروباکتریاسه)
__فصل16:سودوموناس, اسینتوباکتر, بورخولدریا و استنوتروفوموناس
__فصل17:ویبریوها, آئروموناس, کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر
__فصل18:هموفیلوس,بوردتلا, بروسلا و فرانسیسلا
__فصل19:یرسینیا و پاستورلا
__فصل20:نایسریا
__فصل21:عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های بی هوازی
__فصل22:لژیونلا, بارتونلا و باکتری های بیماری زای غیر معمول
__فصل23:مایکوباکتریوم ها
__فصل24:اسپیروکت ها(ترپونما, بورلیا و لپتوسپیرا)
__فصل25:مایکوپلاسماها و باکتری های دارای نقص دیواره
__فصل26:ریکتزیا و جنس های مرتبط
__فصل27:گونه های کلامیدیا
__فصل28:شیمی درمانی ضد میکروبی
بخش چهارم)ویروس شناسی
__فصل29:خصوصیات کلی ویروس ها
__فصل30:بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی
__فصل31:پاروویروس ها
__فصل32:آدنوویروس ها
__فصل33:هرپس ویروس ها
__فصل34:پاکس ویروس ها
__فصل35:ویروس های هپاتیت
__فصل36:پیکورناویروس ها(گروه های انتروویروس ها و رینوویروس ها)
__فصل37:رئوویروس ها, روتاویروس ها و کالیسی ویروس ها
__فصل38:بیماری های ویروسی که توسط بندپایان و جوندگان منتقل می شوند
__فصل39:ارتومیکسوویروس ها(ویروس های آنفولانزا)
__فصل40:پارامیکسوویروس ها و ویروس سرخجه
__فصل41:کوروناویروس ها
__فصل42:هاری, عفونت های ویروسی آهسته و بیماری های ناشی از پریون
__فصل43:ویروس های سرطان زا در انسان
__فصل44:ایدز و لنتی ویروس ها
بخش پنجم)قارچ شناسی
__فصل45:قارچ شناسی پزشکی
بخش ششم)انگل شناسی
__فصل46:انگل شناسی پزشکی
بخش هفتم)میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک
__فصل47:اصول تشخیصی میکروب شناسی پزشکی
__فصل48:موارد بیماری و ارتباط بالینی آن ها