2000000 1600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874890

اثر پیش رو جلد اول از ترجمه ی ویراست دوازدهم"Maingot's Abdominal Operations" است. جلد اول این مجموعه حاوی بخش های 1(معرفی) و بخش2(جدار شکم) از کتاب اصلی است. کتاب مینگات دهه ها جز منابع اصلی مطالعاتی جراحان بوده است. از نقاط قوت این کتاب اشاره مبسوط به روش های کم تهاجمی در کنار روش های جراحی باز در هر مبحث، بیان رسا و کاربردی برای دانشجویان این رشته در سطوح مختلف است. کتاب حاضر با توجه به ویژگی های آن به عنوان رفرنس امتحانات بورد و ارتقای دستیاران جراحی عمومی نیز معرفی شده است. مترجمین این اثر از دستیاران جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد مظفر/ترجمه:دکتر معصومه عباس نژاد/دکتر ساران لطف اله زاده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)معرفی
__فصل1:تاریخ متمرکز جراحی
__فصل2:اداره قبل و بعد از عمل
__فصل3:اندوسکوپی
__فصل4:اصول جراحی لاپاراسکوپیک
__فصل5:مرحله بندی و اپروچ لاپاراسکوپیک به کانسر
بخش2)جدار شکم
__فصل6:انسیزیون ها، بستن و اداره زخم های شکم
__فصل7:هرنی
__فصل8A:دورنمای هرنی(هرنی انسیزیونال لاپاراسکوپیک)
__فصل8B:دورنمایی هرنی(ترمیم لاپاراسکوپیک هرنی اینگوینال)
__فصل9:استوماهای روده ای
__فصل10:آبسه شکمی و فیستول روده ای
__فصل11:خونریزی گوارشی
__فصل12:اداره ترومای شکم
__فصل13:اورژانس های عروقی شکم