2000000 1600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874920

اثر پیش رو جلد چهارم از ترجمه ی ویراست دوازدهم"Maingot's Abdominal Operations" است. جلد چهارم این مجموعه حاوی بخش های 4(معده)، بخش7(کبد) و بخش8(کیسه صفرا) از کتاب اصلی است. کتاب مینگات دهه ها جز منابع اصلی مطالعاتی جراحان بوده است. از نقاط قوت این کتاب اشاره مبسوط به روش های کم تهاجمی در کنار روش های جراحی باز در هر مبحث، بیان رسا و کاربردی برای دانشجویان این رشته در سطوح مختلف است. کتاب حاضر با توجه به ویژگی های آن به عنوان رفرنس امتحانات بورد و ارتقای دستیاران جراحی عمومی نیز معرفی شده است. مترجمین این اثر از دستیاران جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد مظفر/ترجمه:دکتر معصومه عباس نژاد/دکتر ساران لطف اله زاده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش4)معده
__فصل21:بیماری های خوش خیم معده
__فصل22:آدنوکارسینوم و سایر نئوپلاسم های معده(به غیر از GIST)
__فصل23:آینده کانسر معده
__فصل24:تومور های استرومایی مجرای گوارش
__فصل25:آینده تومور های استرومایی مجرای گوارش
__فصل26:معده و دئودنوم(پروسیجر های جراحی)
__فصل27:چاقی مفرط و درمان جراحی آن
__فصل28:آینده چاقی مفرط و درمان جراحی آن
بخش7)کبد
__فصل43:آبسه های کبدی و بیماری های کیستیک کبد
__فصل44:نئوپلاسم های خوش خیم و بدخیم اولیه کبد
__فصل45:متاستاز های کبدی کولورکتال(رزکسیون، پمپ ها و تخریب)
__فصل46 A: دورنمای جراحی کبد
__فصل46 B:دورنمای جراحی کبد
__فصل47:پورتال هیپرتانسیون
بخش8)کیسه صفرا
__فصل48:کوله سیستیت و کوله لیتیاز
__فصل49:کولدوکولیتیاز و کلانژیت
__فصل50:کیست کوله دوک و تنگی های خوش خیم صفراوی
__فصل51:کانسر کیسه صفرا و مجاری صفراوی
__فصل52:پروسیجر های لاپاراسکوپیک صفراوی
فصل53A:آینده جراحی صفراوی
فصل53B:آینده بیماری های صفراوی