2400000 1920000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789651136771

این اثر ترجمه ویرایش نهم کتاب"The Developing Human" است. کتاب جنین شناسی مور با ارائه مطالب مهم رخداد های تکوین انسان همراه با مطالب مهم و ضروری بالینی، به یکی از کتاب های برجسته در این حوزه تبدیل شده است. در آخر هر فصل کتاب، خلاصه ای از مطالب بحث شده در فصل ارائه شده تا خواننده با مرور این بخش به دیدگاه کلی درباره ی آن فصل برسد. در هر فصل کتاب در کنار توضیحات جنین شناسی، نکات بالینی و تصاویر و دیاگرام های بی نظیر گنجانده شده تا دانشجویان به طور کاربردی به مطالعه مطالب علمی بپردازند. کتاب حاضر برای دانشجویان پزشکی، آناتومیست ها، متخصصین بیولوژی تولیدمثل، متخصصین کودکان و پاتولوژیست ها کاربردی است.

نویسنده (ها):

با مقدمه:دکتر محمد رخشان/ترجمه:دکتر رضا شیرازی/مریم سلیمی/طوفان صابرنیا/لیلی کریمی/شبنم بخشعلی زاده/ویراستار:دکتر رضا شیرازی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 591 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته است:
__فصل1:مقدمه ای بر تکامل انسان
__فصل2:هفته اول تکامل انسان
__فصل3:هفته دوم تکامل انسان
__فصل4:هفته سوم تکامل انسان
__فصل5:هفته های چهارم تا هشتم تکامل انسان
__فصل6:هفته نهم تا تولد
__فصل7:جفت و پرده های جنینی
__فصل8:حفرات بدن و مزانتر ها
__فصل9:تشکیلات حلقی، صورت و گردن
__فصل10:دستگاه تنفسی
__فصل11:دستگاه گوارش
__فصل12:دستگاه ادراری-تناسلی
__فصل13:دستگاه قلبی-عروقی
__فصل14:دستگاه اسکلتی
__فصل15:دستگاه عضلانی
__فصل16:تکامل اندام ها
__فصل17:دستگاه عصبی
__فصل18:تکامل چشم ها و گوش ها
__فصل19:دستگاه پوششی
__فصل20:نقایص مادرزادی انسان
__فصل21:مسیر های پیام رسانی معمول در طی روند تکامل