700000 525000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879741

این کتاب خلاصه ی کتاب بیهوشی میلر است که به منظور سرعت بخشیدن به مطالعه ی نکات مهم و جمع بندی مطالب تدوین گردیده است. فصل های کتاب به طور کامل مبتنی بر فصل های کتاب بیهوشی میلر 2018 است.

نویسنده (ها):

ترجمه و تلخیص:دکتر شهنام صدیق معروفی/ دکتر پریسا مرادی مجد/دکتر حمید رضا سمائی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب کتاب در 51 فصل به ترتیب زیر قرار گرفته اند:
__فصل1:گستره ی کاربرد بالینی بیهوشی
__فصل2:رویکرد به آموزش بیهوشی
__فصل3:بیهوشی و فناوری اطلاعات سلامت
__فصل4:اصول پایه فارماکولوژی
__فصل5:فیزیولوژی بالینی قلب و تنفس
__فصل6:سیستم عصبی اتونوم
__فصل7:هوشبر های استنشاقی
__فصل8:هوشبر های داخل وریدی
__فصل9:مخدرها
__فصل10:بی حس کننده های موضعی
__فصل11:دارو های بلوک کننده عصبی عضلانی
__فصل12:سمیت عصبی دارو های بیهوشی
__فصل13:درمان ها و ارزیابی های پیش از جراحی
__فصل14:انتخاب تکنیک بیهوشی
__فصل15:سیستم های تحویل بیهوشی
__فصل16:اداره راه هوایی
__فصل17:بی حسی اسپاینال و اپیدورال
__فصل18:بلوک اعصاب محیطی
__فصل19:نحوه ی قرارگیری بیمار و خطرات همراه
__فصل20:مانیتورینگ حین بیهوشی
__فصل21:تعادل اسید-باز و انالیز گاز های خون
__فصل22:هموستاز
__فصل23:مایع درمانی
__فصل24:انتقال خون
__فصل25:بیماری های قلبی و عروقی
__فصل26:بیماری های مادرزادی قلب
__فصل27:بیماری های ریوی مزمن و بیهوشی در جراحی توراسیک
__فصل28:بیماری های کلیوی, کبدی و مجاری صفراوی
__فصل29:بیماری های تغذیه ای و گوارشی
__فصل30:بیماری های سیستم عصبی مرکزی
__فصل31:بیماری های چشم و گوش, بینی و حلق
__فصل32:بیهوشی در جراحی ارتوپدی
__فصل33:مامایی
__فصل34:بیماری های کودکان
__فصل35:بیماران سالمند
__فصل36:پیوند عضو
__فصل37:بیهوشی سرپایی
__فصل38:اقدامات بیهوشی در خارج از اتاق عمل
__فصل39:ریکاوری پس از بیهوشی
__فصل40:مدیریت درد حول و حوش عمل
__فصل41:طب مراقبت های ویژه
__فصل42:بیهوشی تروما
__فصل43:بلایای طبیعی و فجایع انسانی
__فصل44:اداره ی درد مزمن
__فصل45:احیا قلبی ریوی
__فصل46:مدیریت اتاق عمل
__فصل47:هوشیاری طی بیهوشی
__فصل48:کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت از بیهوشی
__فصل49:مراقبت تسکینی
__فصل50:پزشکی خواب و بیهوشی
__فصل51:مدل های جدی مراقبت بیهوشی(پزشکی حول و حوش عمل, مراکز جراحی حول و حوش عمل و بهداشت عمومی)