3900000 3120000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222732004

اثر پیش رو «دارو شناسی برای بیهوشی (جلد 1)» با ترجمه "دکتر پریسا مرادی مجد/دکتر شهنام صدیق معروفی/دکتر مینو مقیمی/دکتر زهرا نکوکار/دکتر ساناز سلیمی" می‌باشد که در سال 1402 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. کتاب حاضر ترجمه منبع منتخب داروشناسی و فیزیولوژی بیهوشی را به صورت کاربردی و بالینی بیان کرده است.مباحث داروشناسی در علم بیهوشی جایگاه ویژه ای دارد.آشنایی با مکانیسم عمل داروها، اثرات درمانی و عوارض جانبی آن ها به عنوان اصل مهم در روند برنامه ریزی بیهوشی طی مراحل قبل از بیهوشی، حین بیهوشی و پس از آن می‌باشد.مباحث مطرح شده در این کتاب می‌تواند جهت متخصصین بیهوشی، دستیاران بیهوشی، پزشکان و کارشناسان و کارشناسی ارشد بیهوشی مفید باشد.کتاب دارای قطع وزیری و جلد شومیز(نرم) می‌باشد.

نویسنده (ها):

دکتر پریسا مرادی مجد/دکتر شهنام صدیق معروفی/دکتر مینو مقیمی/دکتر زهرا نکوکار/دکتر ساناز سلیمی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر حاضر دارای 418 صفحه سیاه سفید است و فهرست آن پوشش دهنده عناوین زیر می‌باشد:
پیشگفتار
فصل 1_مکانیسم های عملکرد دارو
فصل 2_اصول فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک برای داروهای بیهوشی داخل وریدی
فصل 3_فارماکوکینیک هوشبرهای استنشاقی
فصل 4_متابولیسم و فارماکوژنتیک دارو
فصل 5_فیزیولوژی و فارماکولوژی در چاقی، کودکان و سالمندان
فصل 6_تداخلات دارویی فارماکودینامیک
فصل 7_واکنش های مضر دارویی
فصل 8_فارماکولوژی هوشبرهای وریدی
فصل 9_فارماکولوژی هوشبرهای استنشاقی
فصل 10_داروهای اختلالات روحی_روانی
فصل 11_فارماکولوژی سیستم عصبی اتونوم
فصل 12_آگونیست و آنتاگونیست های اوپیوئیدی وریدی
فصل 13_اوپیوئیدهای غیر وریدی
فصل 14_ضد دردهای غیر اوپیوئیدی
فصل 15_بی حس کننده های موضعی