1300000 1170000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789645944818

در این کتاب ترتیب و سرفصل های اعلام شده ی ستاد انقلاب فرهنگی رعایت شده تا بتواند مورد استفاده ی دانشجویان رشته ی داروسازی واقع گردد. در تالیف کتاب توجه خاصی به اخذ مطالب از مراجع معتبر شیمی دارویی نظیر فویه و ویلسون-گیسوولد شده است و در برخی مطالب مرتبط با سنتز و بررسی ترکیبات دی هیدروپیریدینی مطالعات و مقالات مولفین نیز مورد استفاده قرار گرفته است. کتاب دارای 28 فصل است و در هر فصل پس از ذکر کلیات و تقسیم بندی دارو های آن فصل, دارو های مزبور به لحاظ مکانیسم و رابطه ساختمان و اثر و روش های سنتز مورد بحث واقع شده اند.

نویسنده (ها):

دکتر فرزین هادی زاده -دکتر زهرا خشایار منش

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب کتاب در 796 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته اند:
--فصل1:سولفونامید ها
--فصل2:پنی سیلین ها
--فصل3:سفالوسپورین ها
--فصل4:کارباپنم ها و مونوباکتام ها
--فصل5:آمینوگلیکوزید ها
--فصل6:ماکرولید ها
--فصل7:تتراسیکلین ها
--فصل8:آنتی بیوتیک های پپتیدی
--فصل9:سایر آنتی بیوتیک ها
--فصل10:شیمی درمانی سل و جذام
--فصل11:دارو های ضد قارچ
--فصل12:دارو های ضد کرم
--فصل13:شیمی درمانی بیماری های تک یاخته ای
--فصل14:انواع رادیو اپک ها
--فصل15:آنتی سپتک ها و گندزاها
--فصل16:داروهای ضد سرطان
--فصل17:دارو های ضد ویروس
--فصل18:دارو های کولینرژیک
--فصل19:دارو های آدرنرژیک
--فصل20:هیستامین و دارو های آنتی هیستامین
--فصل21:بیحس کننده های موضعی
--فصل22:دارو های قلبی عروقی
--فصل23:دیورتیکها
--فصل24:استروئید ها
--فصل25:دارو های محرک سیستم اعصاب مرکزی
--فصل26:دارو های مضعف سیستم اعصاب مرکزی
--فصل27:دارو های ضد درد مخدر
--فصل28:دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی