5900000 4720000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786004244909

این اثر ترجمه ی ویراست هفتم کتاب "Sturdevant's art and science of operative dentistry" است. اثر حاضر معتبر ترین کتاب در رشته ی دندانپزشکی ترمیمی است. کتاب پیش رو نه تنها می تواند مرجعی برای دانشجویان دندانپزشکی و متخصصین ترمیمی باشد، بلکه مولفان مطالعه ی آن را به تمامی همکاران دندانپزشک عمومی و متخصصین رشته های مختلف دندانپزشکی توصیه می کنند. در ویراست جدید تمام محتوای مربوطه از چاپ های قبلی هنوز در این کتاب حاضر است(از شناخت پوسیدگی و بایومتریال ها تا تکنیک های ترمیم آمالگام و کامپویزیت). بسیاری از فصل ها به فصل های ساده تر و مختصر تر تبدیل شده است. علاوه بر این، 4 فصل جدید و مرتبط اضافه شده است که شامل لایت کیور کردن مواد ترمیمی، رنگ و تطابق رنگ در دندانپزشکی ترمیمی، ملاحظات پریودنتولوژی در دندانپزشکی ترمیمی و دندانپزشکی دیجیتال در دندانپزشکی ترمیمی می باشند.

نویسنده (ها):

تحت نظر:علی یزدانی/ویراستار علمی:دکتر سوده جباری/ترجمه:مهدی محمدی/کیمیا جلیلوند/امیر محدث واعظی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب هامباحث کتاب در 873 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
+پیشگفتار
__فصل1:اهمیت کلینیکی آناتومی دندان، هیستولوژی، فیزیولوژی و اکلوژن
__فصل2:پوسیدگی های دندانی(اتیولوژی، مشخصات کلینیکی، ارزیابی ریسک و مدیریت)
__فصل3:ارزیابی بیمار، معاینه، تشخیص و طرح درمان
__فصل4:اصول آماده سازی دندان
__فصل5:مفاهیم اساسی باند مینا و عاج
__فصل6:لایت کیور مواد ترمیمی
__فصل7:رنگ و تطابق شید رنگ در دندانپزشکی ترمیمی
__فصل8:تکنیک های کلینیکی ترمیم های کامپوزیتی مستقیم و ترمیم های گلس آینومر
__فصل9:اعمال زیبایی محافظه کارانه ی اضافی
__فصل10:اصول کلینیکی ترمیم های آمالگام
__فصل11:ملاحظات پریودنتولوژی در دندانپزشکی ترمیمی
__فصل12:دندانپزشکی دیجیتال در دندانپزشکی ترمیمی
__فصل13:بایومتریال های دندانی
__فصل14:ابزار و تجهیزات آماده سازی دندان
__فصل15:ملاحظات اولیه در دندانپزشکی ترمیمی
__فصل16:اسپلینت ها و بریج های باند شونده با رزین
__فصل17:ترمیم های مستقیم طلا
__فصل18:ترمیم های ریختگی کلاسII