3000000 1500000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872308

اثر پیش رو بخشی از ترجمه ی ویراست سیزدهم فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال است. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال یکی از عمده ترین منابع و مراجع معتبر و ماندگار در علوم زیستی است. شکل های جالب و مناسب، شرح سازوکار های مولکولی پدیده ها و توضیحات بالینی این اثر دانشجویان را در یادگیری عمقی مطالب و استادان فیزیولوژی را در ارتقای کیفیت درس خود یاری می دهد. جلد اول حاوی بخش های اول تا بخش هشتم و جلد دوم حاوی بخش های نهم تا پانزدهم است.

نویسنده (ها):

تحت نظر:دکتر سید علی حائری روحانی/ترجمه و ویرایش:دکتر حوری سپهری/کامران قاسمی/علی راستگار فرج زاده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

جلد اول حاوی بخش های زیر از کتاب اصلی است:
بخش1)مقدمه ای بر فیزیولوژی(سلول و فیزیولوژی عمومی)
بخش2)فیزیولوژی غشا عصب و عضله
بخش3)قلب
بخش4)گردش خون
بخش5)کلیه ها و مایعات بدن
بخش6)سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون
بخش7)تنفس
بخش8)فیزیولوژی هوانوردی، فضا و غواصی در اعماق دریا