400000 320000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874654

هدف از تدوین کتاب مبانی آسیب های استخوانی و مفاصل در بخش اورژانس آشنایی و نحوه صحیح برخورد تشخیصی و درمانی با بیماران، برای کارورزان پزشکی و پزشکان عمومی و همچنین دستیاران بخش اورژانس با بحث تروما می باشد. در این کتاب به مباحثی چون: کلیات آسیب اندام، آسیب های دست و انگشتان، آسیب های مچ دست، آسیب های آرنج و ساعد،آسیب های کمربند شانه ای و بازو، آسیب های لگن، و ... پرداخته شده است. هرکدام از این بخش ها به توضیح و تفسیر کامل آناتومی و ویژگی های بالینی و شرح حال هرکدام از اندام ها می پردازد. مولفین این کتاب از استادیاران گروه طب اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی مطرح کشور هستند.

نویسنده (ها):

ویراستار:دکتر رامین آذر بهرام/مولف:دکتر کوروش احمدی/دکتر محسن ابراهیمی/دکتر علی طاهری نیا

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 207 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:کلیات آسیب اندام
__فصل2:آسیب های دست و انگشتان
__فصل3:آسیب های مچ دست
__فصل4:آسیب های آرنج و ساعد
__فصل5:آسیب های کمربند شانه ای و بازو
__فصل6:آسیب های لگن
__فصل7:آسیب های هیپ و فمور
__فصل8:آسیب های زانو
__فصل9:آسیب های ساق
__فصل10:آسیب های مچ پا
__فصل11:آسیب های پا