700000 560000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649870595

این کتاب در بردارنده سرفصل های آموزشی اندازه گیری صدا و ارتعاش است که با دیدگاه قوانین بهداشت و ایمنی نیز هماهنگی دارند.در این کتاب سعی شده با ارائه خطرات صدا و ارتعاش،شباهت این دو عامل فیزیکی بیان شود.همچنین سعی شده راهنمایی های کافی برای کمک به مسئولین بهداشت و ایمنی برای کاهش ارتعاش تمام بدن غیرشدید کارگران ارائه شود.در این کتاب مطالب مربوط به ارزیابی ریسک ارتعاش نیز لحاظ شده است.تمام محاسبات به صورت ساده بیان شده و هر نوع محاسبه به کمک یک مثال توضیح داده شده است.به منظور ساده نمودن مطالعه کتاب و خواندن مثال ها در زمانی مناسب،اغلب این مثال ها از بقیه متن جدا شده اند.این کتاب یک راهنمای عملی برای ارزیابی،اندازه گیری و کنترل صدا و ارتعاش است و بیشتر به اصول مدیریت خطرات صدا و ارتعاش می پردازد.کتاب پیش رو مورد استفاده دانشجویان رشته های بهداشت حرفه ای،ایمنی صنعتی،صنایع،بهداشت محیط و محیط زیست است.کتاب دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

ترجمه: دکتر ایرج علی محمدی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو درای 168 صفحه است و فصول آن شامل بخش های زیر است:
بخش اول: صدا
بخش دوم: ارتعاش دست_بازو
بخش سوم: ارتعاش تمام بدن
بخش چهارم: کاهش خطرات صدا و ارتعاش