1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872544

این اثر نسخه خلاصه شده ویرایش سیزدهم فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال است. کتاب پیش رو راهنمای بسیار خوبی است برای کسانی که می خواهند به سرعت پاسخ خود را لااقل به صورت مختصر بیایند. مولفان کتاب حاضر که خود از استادان و فیزیولوژی دانان صاحب نظر هستند توانسته اند چکیده ای از فیزیولوژی گایتون-هال تهیه کنند که می تواند نیاز دانشجویان رشته های پزشکی و بیولوژی و شاخه های وابسته به آن ها را در زمینه ی اصلی ترین مباحث فیزیولوژی برآورده کند.

نویسنده (ها):

تحت نظر:دکتر سید علی حائری روحانی/ترجمه و تلخیص:دکتر حوری سپهری/علی راستگار فرج زاده/کامران قاسمی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 384 صفحه به ترتیب زیر طبقه بنید شده است:
__فصل1:فیزیولوژی عمومی و سلول
__فصل2:فیزیولوژی غشا عصب و عضله
__فصل3:قلب
__فصل4:سیستم گردش خون
__فصل5:کلیه ها و مایعات بدن
__فصل6:سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون
__فصل7:تنفس
__فصل8:فیزیولوژی هوانوردی، فضا و فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا
__فصل9:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی
__فصل10:حواس ویژه
__فصل11:نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی
__فصل12:فیزیولوژی دستگاه گوارش
__فصل13:متابولیسم مواد و تنظیم دما
__فصل14:غدد درون ریز و تولید مثل
__فصل15:فیزیولوژی ورزش