4500000 3600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875811

این کتاب برای مهندسین طراح تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب شهری و نیز دانشجویانی که در رشته های مرتبط تحصیل می کنند، نگارش شده است. ساختار این کتاب بر اساس تجربه طولانی مدت نویسنده نگارش شده است. برای هر کدام از موضوعات ذکر شده در هر فصل از کتاب، ابتدا مقدمه ای در مورد اصول نظری بیان شده است که می تواند در طراحی فرایند ها و واحد ها مورد استفاده قرار بگیرد. در پایان فصل، مرور فصل ذکر شده که با فرمت ساده و کاربردی ای تدوین شده است. همچنین نکاتی در پایان هر یک از فصول ارائه شده است که می تواند در حل مسائل فنی به مخاطبین کمک نماید. در ویرایش جدید کتاب مهندسی آب و فاضلاب، مباحث کلیدی و اصولی از هر یک از فرایند های تصفیه آب و فاضلاب(از طراحی گرفته تا راهبری) نکات مهم مطرح در این زمینه ارائه شده است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر مصطفی لیلی/مهندس سید جواد جعفری/مهندس کاظم گودینی/مهندس نفیسه نوریه/مهندس زهرا عطافر/مهندس اردوان نیکنام

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 748 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:فرآیند های طراحی و ساخت
__فصل2:ملاحظات عمومی طراحی آبرسانی
__فصل3:انعقاد و لخته سازی
__فصل4:سبک سازی با آهک-سودا
__فصل5:تبادل یونی
__فصل6:ایمنی معکوس و نانوفیلتراسیون
__فصل7:ته نشینی
__فصل8:صافی های گرانولی
__فصل9:صافی های غشایی
__فصل10:گندزدایی و فلوئورزنی
__فصل11:مدیریت پسماند های تصفیه خانه های آب
__فصل12:کلیات جمع آوری فاضلاب و ملاحظات طراحی تصفیه
__فصل13:شروع کار و تصفیه مقدماتی
__فصل14:تصفیه اولیه
__فصل15:میکروبیولوژی فاضلاب
__فصل16:تصفیه ثانویه با فرآیند های بیولوژیکی رشد مطلق
__فصل17:تصفیه ثانویه توسط فرآیند های رشد چسبیده و ترکیبی
__فصل18:ته نشینی ثانویه، گندزدایی و هوادهی نمایی
__فصل19:تصفیه ثالثیه
__فصل20:مدیریت باقیمانده های تصفیه فاضلاب