1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874234

اثر حاضر چکیده ای از تمام مباحث مهم باکتری شناسی و ویروس شناسی است که توسط تعدادی از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تالیف شده است.این کتاب برگرفته از منابع معتبر میکروب شناسی بوده و برای سطوح کارشناسی خصوصا رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و آزمون های مربوطه توصیه می شود.

نویسنده (ها):

تالیف:دکتر حبیب ضیغمی/دکتر فخری حقی/ناهید کرامتی/فهیمه حاجی احمدی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 216 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:دانش میکروب شناسی
__فصل2:ساختمان سلول
__فصل3:طبقه بندی باکتری ها
__فصل4:کشت میکروارگانیسم ها
__فصل5:رشد و متابولیسم
__فصل6:ژنتیک میکروبی
__فصل7:عوامل ضد میکروبی
__فصل8:شیمی درمانی ضد میکروبی
__فصل9:فلور میکروبی طبیعی بدن انسان
__فصل10:استافیلوکوک ها
__فصل11:استرپتوکوک ها
__فصل12:باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور(باسیلوس ها و کلستریدیوم ها)
__فصل13:باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور
__فصل14:باکتری های بی هوازی فاقد اسپور
__فصل15:باسیل های گرم منفی روده ای(انتروباکتریاسه)
__فصل16:پاستورلاسیه
__فصل17:سودوموناسه(اسینتوباکتر و باکتری های گرم منفی غیر معمول)
__فصل18:ویبریو، کمپیلوباکتر، هلیکوباکتر و باکتری های وابسته
__فصل19:بوردتلا
__فصل20:بروسلا
__فصل21:فرانسیسلا
__فصل22:نایسریاسه
__فصل23:لژیونلا، بارتونلا و برخی از باکتری های بیماری زای غیر معمول
__فصل24:مایکوباکتریوم ها
__فصل25:اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی
__فصل26:مایکوپلاسماها و باکتری های دارای نقص دیواره ی سلولی
__فصل27:ریکتزیاسیه
__فصل28:کلامیدیاها
_____فهرست ویروس شناسی_____
__فصل1:خصوصیات کلی ویروس ها
__فصل2:بیماری زایی ویروس ها
__فصل3:درمان عفونت های ویروسی
__فصل4:واکسن های ویروسی
__فصل5:پاروویروس ها
__فصل6:آدنوویروس ها
__فصل7:هرپس ویروس ها
__فصل8:پاکس ویروس ها
__فصل9:ویورس های مولد هپاتیت
__فصل10:پیکورناویروس ها
__فصل11:رئوویروس ها، کالیسی ویروس ها و آستروویروس ها
__فصل12:بیماری های ویروسی منتقله از طریق بندپایان و جوندگان
__فصل13:ارتومیکسوویروس ها(ویروس های آنفولانزا)
__فصل14:پارامیکسوویروس ها و ویروس سرخجه
__فصل15:کوروناویروس ها
__فصل16:رابدوویروس ها
__فصل18:ویروئید ها، پریون ها و عفونت های ویروسی آهسته
__فصل19:ویروس های سرطان زا در انسان
__فصل20:رتروویروس ها و لنتی ویروس ها
واژه یاب