1800000 900000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649877075

این اثر ترجمه ی بخش انگل شناسی و قارچ شناسی از ویراست هشتم کتاب "Medical microbiology" است. در چاپ 2016 این کتاب در بخش های مختلف مطالب جدیدی در خصوص طبقه بندی قارچ ها و انگل ها، فاکتور های بیماری زایی، روش های تشخیص و رژیم های درمانی اضافه گردیده است. در این چاپ با شیوه ای متفاوت از چاپ های قبل نویسنده به منظور درک بهتر خوانندگان به معرفی موارد بالینی و طرح پرسش و پاسخ در ابتدا و انتهای فصل های کتاب پرداخته است. این کتاب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجعی جهت تدریس در دانشگاه ها برای گروه های مختلف و مقاطع مختلف تحصیلی که درس میکروب شناسی پزشکی از دروس امتحانی آنها می باشد، معرفی شده است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر جلال مردانه/دکتر مسعود یوسفی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 338 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل57:طبقه بندی، ساختار و تکثیر قارچ ها
__فصل58:پاتوژنز بیماری قارچی
__فصل59:نقش قارچ ها در بیماری
__فصل60:تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قارچی
__فصل61:عوامل ضد قارچی
__فصل62:عفونت های قارچی سطحی و جلدی
__فصل63:عفونت های قارچی زیر جلدی
__فصل64:عفونت های قارچی سیستمیک ناشی از قارچ های دوشکلی
__فصل65:عفونت های قارچی فرصت طلب
__فصل66:عفونت های قارچی و شبه قارچی غیرمعمول یا با اتیولوژی ناشناخته
__فصل67:توکسین های قارچی و مایکوتوکسیکوزیس ها
__فصل68:طبقه بندی، ساختار و تکثیر انگل
__فصل69:پاتوژنز بیماری های انگلی
__فصل70:نقش انگل ها در بیماری ها
__فصل71:تشخیص آزمایشگاهی بیماری انگلی
__فصل72:عوامل ضد انگلی
__فصل73:تک یاخته های روده ای و ادراری-تناسلی
__فصل74:تک یاخته های خون و بافت
__فصل75:نماتود ها
__فصل76:ترماتود ها
__فصل77:سستود ها
__فصل78:آرتروپود ها