2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730628

کتاب پیش‌رو ترجمه بخش «متابولیک» از کتاب تکست "Nelson textbook of pediatrics 2020" است که در انتهای آن سؤالات ارتقاء و بورد کودکان (متابولیک) به همراه پاسخ‌نامه،درج شده است.این کتاب با زبانی سلیس و روان سعی دارد برای تشخیص و درمان بیماری های متابولیک،راهکار های کاربردی ارائه دهد.این اثر در سال 1400 توسط انتشاراه اندیشه رفیع و آرتین طب منتشر شده و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر طلیعه زمان/ترجمه:دکتر شیرین معارفیان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای336 صفحه می‌باشد و فهرست آن شامل موارد زیر است:
فصل 102_رویکرد بالینی به‌اختلالات ذاتی متابولیسم
فصل 103_نواقص در متابولیسم اسید‌های آمینه
1_103: فنیل‌آلانین
2_103: تیروزین
3_103: متیونین
4_103: سیستئیت/سیستین
5_103: تریپتوفان
6_103: والین،لوسین،ایزولوسین و ارگانیک اسیدمیاهای وابسته
7_103: گلیسین
8_103: کمبود سرین (اختلالات بیوسنتز و انتقال سرین)
9_103: پرولین
10_103: گلوتامیک اسید
11_103: اختلالات ژنتیک نوروترانسمیترها
12_103: هیپرآمونمی و سیکل اوره (آرژینین،سیترولین و اورنیتین)
13_103: هیستیدین
14_103: لیزین
15_103: N_استیل اسپارتیک اسید (بیماری کاناوان)
فصل 104_نقص متابولیسم لیپیدها
1_104: اختلالات میتوکندریال بتااکسیداسیون اسیدهای چرب
2_104: اختلالات اسیدهای چرب با زنجیره خیلی طولانی
3_104: اختلالات متابولیسم و انتقال لیپوپروتئین‌ها
4_104: لیپیدوزها (بیماری‌های ذخیره ای لیزوزومی)
5_104: موکولیپیدوز
فصل 105_نواقص متابولیسم کربوهیدرات‌ها
1_105: بیماری های ذخیره گلیکوژن
2_105: نواقص متابولیسم گالاکتوز
3_105: نواقص متابولیسم فروکتوز
4_105: نواقص متابولیسم حد واسط کربوهیدرات‌ها که همراه اسیدوز لاکتیک است
5_105:نواقص متابولیسم‌پنتوز
6_105: اختلالات ساختار و تجزیه گلیکوپروتئین
7_105: اختلالات مادرزادی گلیکوزیلاسیون
فصل 106_تشخیص بیماری‌های میتوکندریال
فصل 107_موکوپلی‌ساکاریدوزها
فصل 108_اختلالات متابولیسم پورین و پیریمیدین
فصل 109_سندروم پروژیاهوچینسون_گیلفورد (پروژریا)
فصل 110_پرفیریا
فصل 111_هیپوگلیسمی
آزمون‌های بورد و ارتقاءکودکان (متابولیک)
واژه‌یاب