1000000 800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730055

کتاب حاضر ترجمه بخش هایی از ویراست بیست و یکم کتاب"Nelson textbook of pediatrics" است. کتاب بیماری های کودکان نلسون یکی از برترین و معتبرترین مراجع در زمینه رشته کودکان است. این کتاب حاوی بخش سی و دوم و سی وسوم از کتاب اصلی است که به بررسی طب توانبخشی و بهداشت محیطی می پردازد. اغلب مترجمان این اثر دارای مدرک بورد تخصصی بیماری های کودکان هستند.کتاب پیش رو در سال 1399 منتشر شده است و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر راضیه افروغ/دکتر سعیده سیستانی/دکتر محمود خدابنده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای 148 صفحه است و فهرست آن شامل موارد زیر است:
بخش 32_طب توانبخشی
فصل 727_ارزیابی کودک برای سرویس های توانبخشی
فصل 728_بازتوانی به دنبال آسیب شدید مغزی در اثر تروما
فصل 729_صدمات طناب نخاعی و مدیریت بحران های اتونومیک
فصل 730_اسپاستیسیتی
فصل 731_فلج شبکه بازویی در زمان تولد
فصل 732_اسپاینا بیفیدا (مننگومیلوسل)
فصل 733_وسایل کمک حرکتی
فصل 734_بهداشت و تندرستی کودکان ناتوان
1_734.تهویه مکانیکی خانگی و وابستگی به فن آوری
بخش 33_بهداشت محیط
فصل 735_مروری بر بهداشت محیطی و کودکان
فصل 736_آسیب های بیولوژیک ناشی از پرتوتابی در کودکان
فصل 737_آلاینده های شیمیایی
1_737.تنباکو
فصل 738_مسمومیت با فلزات سنگین
فصل 739_مسمومیت با سرب
فصل 740_مسمومیت غذایی غیر باکتریال
1_740.مسمومیت قارچی
2_740.مسمومیت با سولانین
3_740.مسمومیت با غذا های دریایی
4_740.مسمومیت با ملانین
فصل 741_تروریسم بیولوژیک و شیمیایی
فصل 742_بیماری روانی جمعی
فصل 743_گازگرفتگی های حیوان و انسان
فصل 744_تب گازگرفتگی موش
فصل 745_آبله میمون
فصل 746_گزش ها