1400000 1120000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789645789709

این اثر ترجمه ی ویراست نهم "Clinical Neurology" است. کتاب امینوف منبع ارزشمندی برای دانشجویان پزشکی است تا از کلیات مربوط به هر بیماری آگاهی پیدا کنند. برای بیش از دو دهه است که نورولوژی بالینی به دانشجویان، رزیدنت ها و پزشک های بالینی یاری می رساند تا رابطه ی بین علوم اعصاب و دیدگاه های جدید در تشخیص و درمان را بهتر درک کنند. تک تک فصول این ویرایش جدید بروزرسانی شده و در بیشتر موارد حتی بازنویسی شده تا همچنان بر بعد بالینی نورولوژی تاکید کند و همزمان بنیان های علمی را بررسی کند.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر عسگر قربانی/ترجمه:دکتر زهرا وهابی/دکتر فردوس نظری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 508 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:شرح حال و معاینه عصبی
__فصل2:ارزیابی های نورولوژیک
__فصل3:کوما
__فصل4:شرایط کنفوزیونی
__فصل5:دمانس و اختلالات فراموشی
__فصل6:سر درد و درد صورت
__فصل7:اختلالات بینایی
__فصل8:اختلالات تعادل
__فصل9:نقایص حرکتی
__فصل10:اختلالات حس سوماتیک
__فصل11:اختلالات حرکتی
__فصل12:تشنج و سنکوپ
__فصل13:سکته مغزی
+ضمیمه:معاینه بالینی اختلالات ایزوله ی شایع عصب محیطی